31
серпня
2013

Цікаві та пізнавальні документальні фільми

Країна. Історія українських земель
Проект «Країна» являє собою цикл навчально-освітніх фільмів, присвячених історії України. 4 DVD-диски та 183 серії з вичерпною інформацією за окремими областями, регіонами, містами, значними історичними подіями та постатями України від часів Київської Русі до минулого століття. Досконала комп’ютерна анімація, легкий для сприйняття стиль викладу, несподівані подробиці розвитку нашої держави… Усе про те, як утворилася наша країна!

11
березня
2013

Міжнародна українська школа

Міжнародна українська школа сьогодні – це міжнародна родина, яка об’єднала українців всього світу, які бажають отримати українську освіту, зберегти мову, традиції, культуру свого народу.

  • забезпечує реалізацію права громадян України на повну загальну середню освіту особам, які постійно чи тимчасово проживають за кордоном
  •  забезпечує можливість громадянам України здобуття повної загальної середньої освіти за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій
  • координує діяльність закордонних українських навчальних закладів, у яких вивчаються загальноосвітні предмети відповідно до навчальних програм України або вікладаються лише предмети українознавчого циклу
  • організовує інформаційно-методичний, консультативно-аналітичний супровід діяльності закордонних українстких навчальних закладів
  • надає методично-інформаційну підтримку українським навчальним закладам зарубіжжя, у яких вивчається мова та література, історія і географія, зберігаються традиції, звичаї та культура України, висвітлюється їх діяльність на web-сторінці школи
  • надає консультативно-методичну допомогу вчителям, які навчають учнів – громадян України, що проживають або тимчасово перебувають за кордоном

Сайт Міжнародної української школи

10
березня
2013

Україна підтримує українське шкільництво за кордоном

Міністерством освіти і науки, молоді та спорту затверджено план заходів щодо підтримки та розвитку українського шкільництва за кордоном. Іноземці та закордонні українці, які здобули повну загальну середню освіту в закордонних навчальних закладах із вивченням української мови, приймаються до вищих навчальних закладів України за передбаченими правилами прийому ВНЗ вступними екзаменами, за рекомендаціями національних культурних українських товариств та дипломатичних установ України за кордоном. Опрацьовуються питання щодо проведення міжнародного конкурсу «Найкращий учитель української мови в зарубіжжі» та залучення учнівської молоді українського походження із зарубіжних країн до участі в олімпіадах з української мови та інших предметів, що проводяться в Україні.
Останньої декади травня 2012 року в ліцензованому Міністерством освіти і науки молоді та спорту України Міжнародному ліцеї ім. Т.Г.Шевченка (Стамбул, Туреччина) було проведено ДПА з української мови та літератури, а також історії України. Участь в організації атестації узяв заступник директора ІППО КУ імені Бориса Грінченка Олександр Кочерга (на фото).

02
березня
2013

Посібники та підручники на сайті Олександри Глазової

Homo selecticus – людина, яка вибирає. Це коротке визначення пристосованої до швидкозмінного життя людини. Йому обов’язково має відповідати вчитель сучасної української школи.
У педагогічному процесі є три постійні складники: учитель, учні, інформація (предмет вивчення). Мета учня – опанувати інформацію. Мета вчителя –таке опанування забезпечити.
Процес навчання може бути організовано за однією з таких дидактичних систем:
–  за головне визнано навчальний предмет, тож процес розгортається «від предмета»;
–  за головну цінність визнано учня, процес вибудовується «від учня»;
– учень і навчальний предмет визнаються рівноцінними, тому процес розгортається з обох боків: «від учня» і «від предмета».
Відповідно, існують три схеми організації навчально-виховного процесу (вони ж – технології):
– предметно орієнтоване навчання (навчально-виховний процес скеровано на засвоєння предмета) – предметно орієнтована технологія;
– особистісно орієнтоване навчання: навчально-виховний процес має задовольнити потреби учня) – технологія особистісно орієнтованого навчання;
– співпраця (партнерство): навчально-виховний процес зорієнтовано одночасно на засвоєння предмета і задоволення потреб учня (технологія співробітництва, або партнерська).