02
березня
2013

Посібники та підручники на сайті Олександри Глазової

Homo selecticus – людина, яка вибирає. Це коротке визначення пристосованої до швидкозмінного життя людини. Йому обов’язково має відповідати вчитель сучасної української школи.
У педагогічному процесі є три постійні складники: учитель, учні, інформація (предмет вивчення). Мета учня – опанувати інформацію. Мета вчителя –таке опанування забезпечити.
Процес навчання може бути організовано за однією з таких дидактичних систем:
–  за головне визнано навчальний предмет, тож процес розгортається «від предмета»;
–  за головну цінність визнано учня, процес вибудовується «від учня»;
– учень і навчальний предмет визнаються рівноцінними, тому процес розгортається з обох боків: «від учня» і «від предмета».
Відповідно, існують три схеми організації навчально-виховного процесу (вони ж – технології):
– предметно орієнтоване навчання (навчально-виховний процес скеровано на засвоєння предмета) – предметно орієнтована технологія;
– особистісно орієнтоване навчання: навчально-виховний процес має задовольнити потреби учня) – технологія особистісно орієнтованого навчання;
– співпраця (партнерство): навчально-виховний процес зорієнтовано одночасно на засвоєння предмета і задоволення потреб учня (технологія співробітництва, або партнерська).

19
лютого
2013

Спільний проект Українського вчительського товариства у Польщі

Освітньо-суспільний журнал «Рідна мова» це спільний проект Українського вчительського товариства у Польщі та Об,єднання українців у Польщі. Некомерційне, фахове видання, яке ставить собі за мету допомогу українському вчителеві у Польщі – однак – може і повинно використовуватися   батьками.  Доволі обширні розділи «історія», «етнографія»  та інші,  дають   можливість отримати корисну для себе інформацію.
Друковані видання «Рідної мови» з’являються з 2001 року, а  з 2005 року видання доступне також у електронній формі.