11
березня
2013

Міжнародна українська школа

Міжнародна українська школа сьогодні – це міжнародна родина, яка об’єднала українців всього світу, які бажають отримати українську освіту, зберегти мову, традиції, культуру свого народу.

  • забезпечує реалізацію права громадян України на повну загальну середню освіту особам, які постійно чи тимчасово проживають за кордоном
  •  забезпечує можливість громадянам України здобуття повної загальної середньої освіти за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій
  • координує діяльність закордонних українських навчальних закладів, у яких вивчаються загальноосвітні предмети відповідно до навчальних програм України або вікладаються лише предмети українознавчого циклу
  • організовує інформаційно-методичний, консультативно-аналітичний супровід діяльності закордонних українстких навчальних закладів
  • надає методично-інформаційну підтримку українським навчальним закладам зарубіжжя, у яких вивчається мова та література, історія і географія, зберігаються традиції, звичаї та культура України, висвітлюється їх діяльність на web-сторінці школи
  • надає консультативно-методичну допомогу вчителям, які навчають учнів – громадян України, що проживають або тимчасово перебувають за кордоном

Сайт Міжнародної української школи