17
лютого
2013

Словники української мови

З енциклопедії «Українська мова»

16
лютого
2013

Шкільні свята та заходи

Виховання – багатогранний і складний процес, значення якого неможливо переоцінити. Він передбачає формування у дитини єдиної системи цінностей і соціальних компетенцій. А це і ставлення до себе і своїх батьків, відношення до природи, суспільства, своєї країни тощо.
Метою виховної роботи школи є виховання громадянина України – носія цінностей та загальнолюдських надбань.

15
лютого
2013

Тит Геврик. ЦЕРКОВНА АРХІТЕКТУРА УКРАЇНЦІВ ПІВНІЧНОЇ АМЕРИКИ: АРХІТЕКТОР РАДОСЛАВ ЖУК

Оглядаючи архітектуру церков української діаспори, можна зробити кілька загальних окреслень. Вони стосуються не лише храмів українських поселенців, але й домів молитви еміграційних угруповань інших національностей. Віддалення діаспор у просторі й часі від батьківщин створює своєрідне “замкнуте” середовище. Нове світо­сприймання, частково спричинене політичними реаліями, але й також природними процесами асиміляції, постійно впливає на смаки громад діаспори. Ностальгія за рідним краєвидом, за символами та елемента­ми візуальної спадщини виступає головним фактором, котрий диктує громадам, як саме має виглядати їхній храм. Бажання українців зберег­ти на чужині свою ідентичність рідним культовим спорудам віддзерка­люються у спрощенні чи ідеалізації української архітектурної спадщи­ни, часом у концентрації на візантійському чи бароковому куполі як втіленні національних традицій.

14
лютого
2013

Конференція «Українська освіта за кордоном» у Парижі

18-20 вересня  в столиці Франції Парижі спільними силами МОН України, ЗНЗ «Міжнародна українська школа», НЗ «Українська школа мистецтв у Парижі» та Посольства України у Франції було проведено ІІІ Конференцію «Українська освіта за кордоном: підсумки та перспективи».
На пленарному засіданні було презентовано проект МОН України «Підтримка іміджу України за кордоном» (Марія Глоба, Україна) та проект створення міжнародної організації «Українська освіта за кордоном» (Олена Містраль-Внуковська, Франція). Про підсумки проекту «Курси підвищення кваліфікації для вчителів ЗУНЗ» йшлося в доповіді директора ІППО КУ імені Б.Грінченка Михайла Федоровича Войцехівського.
Конференція відбулася на базі Культурно-інформаційного центру Посольства України у Франції.