29
вересня
2013

Видавнича діяльність українських вишів у еміграції

BeFunky_null_1.jpgПісля Першої світової війни і національно-визвольних змагань 1917-1921 рр. в Чехословаччині опинилася значна частина українців. Саме в цієї країні українським емігрантам вдалося розвинути найбільш плідну наукову та культурну діяльність. Завдячуючи прихильному ставленню чехословацької влади та користуючись фінансовою підтримкою урядових та міжнародних організацій, представники інтелігенції заснували вищі навчальні заклади: Український вільний університет (УВУ) в Празі, Український вищий педагогічний інститут ім. М. Драгоманова в Празі, Українську Господарчу Академії (УГА) в Подєбрадах. Вони стали центрами розвитку науки, культури і освіти. Не останнє місце серед діяльності цих вишів займала успішна видавнича справа, яка сприяла розвитку культурно-освітньої сфери та інформуванню іноземної спільноти про українців. Налагодження громадської, культурно-освітньої діяльності на чужині і, зокрема, активна викладацька практика потребувала значної кількості книжок та підручників друкованих українською мовою.

Центральний державний архів зарубіжної україніки (ЦДАЗУ) має в своїй колекції документи, що ілюструють видавничу діяльність українських вищих навчальних закладів на еміграції в 1920-1930-х роках. Об’єм друкованої продукції вражає і свідчить про плідну роботу українського студентства та професорсько-викладацького  складу у Чехословаччині.

В міжвоєнний період при Українській Господарчій Академії (УГА) функціонувало Видавниче товариство, яке випускало не тільки друковані, але і літографічні видання (літографія − спосіб друку, при якому фарба під тиском переноситься з каменю на папір). Анотований перелік видань даного товариства за 1922-1925 роки, що зберігається у ЦДАЗУ налічує сто двадцять три назви. Крім загальних підручників з природничих, соціальних і технічних наук, варто звернути увагу на спеціальні праці науковців, що стосувалися безпосередньо України. Наприклад, «Водяне господарство України» професора І. Шовгеніва, «Конспект теорії письменства» М. Левицького, «Підкарпатська Україна» О. Ківера та багато інших. Всі друковані видання, що зберігаються в ЦДАЗУ, відмічені печаткою Видавничого товариства при УГА, що дає можливість точно встановити місце їх випуску.

Ще один список Видавничого товариства при Українській Господарчій Академії, що знаходиться в колекції ЦДАЗУ налічує сто видань. У списку можна зустріти праці десяти  професорів (Шовгенів, Іваницький, Шадлун, Щербина, Шереметинський, Мицюк, Старосольський, Бородаєвський, Форманек, Лащенко) та п’ятнадцяти  доцентів УГА. На основі даного переліку праць професорсько-викладацького складу Української Господарчої Академії в Подєбрадах можна скласти враження про розмах науково-освітньої та видавничої діяльності, що проводилась в стінах Академії.  «Спис видань Української Господарчої Академії, Українського технічно-господарського інституту письменного  навчання та інших установ при УГА» налічує вісімдесят шість книг виданих протягом 1922-1934 рр.

При Українському вищому педагогічному інституті ім. Драгоманова в Празі діяло Українське видавниче товариство «Сіяч». В колекції ЦДАЗУ зберігається анотований перелік наукових праць за 1924-1926 роки, який складається з двадцять двох назв, що були надруковані  видавничим товариством. Наведемо як приклад видання Г. Омельченко «Ввід до слав’янознавства», В. Січинського «Конспект історії всесвітнього мистецтва. Частина перша до Ренесансу» та «Стилі». До речі, праця «Стилі» відомого українського мистецтвознавця Володимира Січинського – це альбом малюнків для «Конспекту історії всесвітнього мистецтва», до якого виконав малюнки сам автор. Альбом містив двадцять таблиць, двісті вісімдесят три малюнки і розкривав теми архітектури, різьби, декоративного малярства та орнаментики.

Детальніше з документами, що стосується видавничої діяльності українських вишів на еміграції, можна ознайомитися на сайті ЦДАЗУ в рубриці «Архівні фонди»  або завітати до нашого читального залу (Київ, вул. Солом’янська, 3), який працює кожен день.

Тетяна Ніколаєва, старший науковий співробітник ЦДАЗУ

Медіапортал “Vidia”

Опублікував: admin
Категорія: Вивчаймо українську мову, ЗМІ української діаспори, Новини УОП, Освіта української діаспори

Trackback from your site.

Leave a comment